ریو آوه – ماریتیمو

سلام به همه فوتبال دوستان با خلاصه و تحلیل تقابل حساس ریو آوه و ماریتیمو ( تقابل تیم مهدی طارمی در برابر – تیم امیر عابدزارده )